കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കൂ

കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കൂ

പി എസ് സി പഠനം ഇനി മനോരമ ഓൺലൈൻ പോഡ്കാസറ്റ് കേട്ടുകൊണ്ട്. പി എസ് സി മത്സരാർഥികൾക്കായി  പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാം പോഡ്കാസറ്റ്.

Learn PSC lessons from Manorama Online. Kettu Kondu Padikkam is a great opportunity for PSC aspirants to prepare well for competitive exams. Happy Podcasting, People!

ഇടുക്കി ആളൊരു മിടുക്കിയാ! ഇടുക്കിയെ പറ്റി കൂടുതലറിയാം

ഇടുക്കി ആളൊരു മിടുക്കിയാ! ഇടുക്കിയെ പറ്റി കൂടുതലറിയാം

കോട്ടയത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗവും എറണാകുളത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗവും ഒന്നിച്ചു ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഇടുക്കിക്കു, ഇടുക്കി എന്ന പേരു വന്നതെങ്ങിനെ? പി എസ് സി ഉദ്യോ...

മനസിലാക്കാം മലപ്പുറം ജില്ലയെ

മനസിലാക്കാം മലപ്പുറം ജില്ലയെ

മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മസ്ഥലം മലപ്പുറത്തെ തിരൂരിലാണ്. അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ നിരവധി സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് ...

ഇനി പാലക്കാടിനെ കൂടുതലറിയാം

ഇനി പാലക്കാടിനെ കൂടുതലറിയാം

പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇനി കേട്ടു കൊണ്ട് പഠിക്കാം. മനോരമ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ..

കേട്ടുകൊണ്ടു പഠിക്കാം ഇനി തൃശ്ശൂരിനെ..

കേട്ടുകൊണ്ടു പഠിക്കാം ഇനി തൃശ്ശൂരിനെ..

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയും മുസ്ലീം പള്ളിയും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെവിടെ? ഉത്തരം തൃശ്ശൂരാണ്. അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം കേൾക്കൂ.. മന...

കാസർഗോഡിന്റെ മണ്ണിനെ അടുത്തറിയാം

കാസർഗോഡിന്റെ മണ്ണിനെ അടുത്തറിയാം

ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡിനെ പറ്റി പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ അറിയേണ്ടതെല്ലാം. കേട്ടുകൊണ്ടു പഠിക്കൂ.. മനോരമ ഓണ്‍ലൈൻ കേട്ടുകൊണ്ട...

പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇതിലേ.. കണ്ണൂരിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതാ..

പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇതിലേ.. കണ്ണൂരിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതാ..

കണ്ണൂരിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി ഒറ്റക്കുടക്കീഴിൽ. കേൾക്കാം കേട്ടുകൊണ്ടു പഠിക്കൂ പോഡ്കാസ്റ്റ്

കോട്ടയം ജില്ല: പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കോട്ടയം ജില്ല: പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രത്യേകതകളും പുതുവിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ കേൾക്കൂ മലയാള മനോരമ തൊഴിൽവീഥി കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കൂ പോഡ്കാസ്റ്റ്.

കിഴക്കിന്റെ വെനീസിനെ ഇനി അടുത്തറിയാം – ആലപ്പുഴയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങള്‍

കിഴക്കിന്റെ വെനീസിനെ ഇനി അടുത്തറിയാം – ആലപ്പുഴയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങള്‍

പി എസ് സി പഠന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സഹായകമായ അറിവുകളുമായി മലയാള മനോരമ തൊഴിൽവീഥി കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കൂ പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഈ ആഴ്ച ആലപ്പുഴയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വി...

പത്തനംതിട്ടയിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? – പി എസ് സി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം

പത്തനംതിട്ടയിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? – പി എസ് സി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം

പി എസ് സി പഠനത്തിനു ഇനി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. കേട്ടുകൊണ്ടു പഠിക്കാം പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ വിവിധ ജില്ലാ വിശേഷങ്ങൾ. ഈ ആഴ്ച പത്തനംതിട്ടയിലെ വിശേഷങ്ങൾ