S1 - EP 02 - COMPATIBILITY

S1 - EP 02 - COMPATIBILITY

लग्न नेमकं कोणाशी करावं ?


अनुरूप स्थळ कोणतं ?


Compatibility म्हणजे नेमकं काय ?


कुठल्या प्रकारच्या compatibilities असतात ?


अश्या विषयांवर गप्पा केल्या आहेत एपिसोड २ मध्ये