S1 - EP 03 - WEDDING & HONEYMOON

S1 - EP 03 - WEDDING & HONEYMOON

लग्नं सोहळ्याचं महत्त्व आहे का?


honeymoon चं उद्देश काय ?


मुलींना honeymoon मध्ये  काय अपेक्षित असतं ?


मुलांना honeymoon मध्ये  काय अपेक्षित असतं ?


ह्या विषायावंर चर्चा केली आहे cementing wedding with marriage च्या तिसऱ्या एपिसोड मध्ये