S1-EP05 - PARENTAL INTERFERENCE

S1-EP05 - PARENTAL INTERFERENCE

सल्ला देणं आणि लुडबुड करणे ह्यात एक पुसटशी रेष आहे. 


ती रेष कशी ओळखावी?


पालकांनी कसे वागावे किंवा वागू नये ?


ह्यावर बोललो आहे ५व्या एपिसोड मधे.