S2 - EP03 - Partner ला समजून घायचं नसेल तर लग्नं करूचं नका !!

S2 - EP03 - Partner ला समजून घायचं नसेल तर लग्नं करूचं नका !!

लग्नानंतर जर असं लक्षात आलं  की सारखे वाद होतात आहे, आणि हे सतत एक महिन्या पेक्षा जास्त चाललं तर असं समजावे की दोघांच्या मूळ स्वभावात फरक असल्यामुळे हे होतं आहे. अश्यावेळेस experts चा सल्ला नक्की घ्यावा. तुम्हाला हा Marathi Podcast कसा वाटतो आहे हे आम्हाला नक्की कळवा

www.leenaparanjpe.com

www.mipodcaster.com