Season 3

S3 EP 5 - Complaint mode मधून बाहेर या आणि स्वतः सोलुशन शोधा

S3 EP 5 - Complaint mode मधून बाहेर या आणि स्वतः सोलुशन शोधा

complaint mode मधून बाहेर या आणि स्वतः सोलुशन शोधा स्वतः फक्त आपण व्हिक्टिम आहोत असं समजून रडत राहण्यापेक्षा हा विश्वास बाळगला पाहिजे कि जरी समोरचा ...

S3 EP0३ - डोळस प्रेम म्हणजे काय ?

S3 EP0३ - डोळस प्रेम म्हणजे काय ?

सिमेंटिंग वेडींग विथ म्यारेज ह्या मराठी पॉडकास्ट मध्ये मी नचिकेत क्षिरे आणि लीना परांजपे गप्पा मारणार आहे लग्नं ह्या एका खूप महत्वाच्या आणि गूढ विषय...

S3 EP03 - प्रेम आणि compatibility मध्ये फरक आहे

S3 EP03 - प्रेम आणि compatibility मध्ये फरक आहे

प्रेम आणि compatibility मध्ये फरक आहे S3 EP0३ - प्रेम आणि compatibility मध्ये फरक आहे सिमेंटिंग वेडींग विथ म्यारेज ह्या मराठी पॉडकास्ट मध्ये मी नचिक...

S3 EP0२ - प्रॉब्लेम च्या मुळाशी जाऊया!

S3 EP0२ - प्रॉब्लेम च्या मुळाशी जाऊया!

S3 EP0२ - प्रॉब्लेम च्या मुळाशी जाऊया सिमेंटिंग वेडींग विथ म्यारेज हा मराठी पॉडकास्ट मध्ये मी नचिकेत क्षिरे आणि लीना परांजपे गप्पा मारणार आहे लग्नं ...

S3 EP01 - Made For Each Other ही एक संकल्पना आहे सत्य नाही..

S3 EP01 - Made For Each Other ही एक संकल्पना आहे सत्य नाही..

सिमेंटिंग वेडींग विथ म्यारेज हा मराठी पॉडकास्ट मध्ये मी नचिकेत क्षिरे आणि लीना परांजपे गप्पा मारणार आहे लग्नं ह्या एका खूप महत्वाच्या आणि गूढ विषयाव...