Doodh Ka Jala

Doodh Ka Jala

Ek baar Mithila Naresh ne Gonu Jha ko apna salahkar niyukt karne chaha lekin darbari aisa nahi chahate the kyu ki o Gonu Jha se jalte the... lekin Gonu Jha ne apni chalaki se pad bhi pa liye aur Inaam bhi…

Ek baar Mithila Naresh ne Gonu Jha ko apna salahkar niyukt karne chaha lekin darbari aisa nahi chahate the kyu ki o Gonu Jha se jalte the... lekin Gonu Jha ne apni chalaki se pad bhi pa liye aur Inaam bhi…