Galileo Galilei - Starry encounters

Galileo Galilei - Starry encounters

"If they had seen what we see, they would have judged as we judge." - Galileo Galilei In every age there are courageous people who break with tradition to explore new ideas and challenge accepted truths. Galileo Galilei was just such a man-a genius-and the first to turn the telescope to the skies to map the heavens. In doing so, he offered objective evidence that the earth was not the fixed center of the universe but that it and all the other planets revolved around the sun. Galileo kept careful notes and made beautiful drawings of all that he observed. Through his telescope he brought the starts down to earth for everyone to see. By changing the way people saw the galaxy, Galileo was also changing the way they saw themselves and their place in the universe. This was very exciting, but to some to some it was deeply disturbing. Galileo has upset the harmonious view of heaven and earth that had been accepted since ancient times. He had turned the world upside down. In this amazing podcast, we give you a lens into the extraordinary life of Galileo Galilei. "आम्ही जे पाहतो ते त्यांनी पाहिले असते, तर आम्ही जसा निष्कर्ष काढतो तसा त्यांनी निष्कर्ष काढला असता." - गॅलिलिओ गॅलीली प्रत्येक युगात असे धैर्यवान लोक असतात जे परंपरेला तोडून नवीन कल्पना शोधतात आणि स्वीकारलेल्या सत्यांना आव्हान देतात. गॅलिलिओ गॅलीली हा असाच एक अलौकिक बुद्धिमत्ता-आणि आकाशाचा नकाशा तयार करण्यासाठी दुर्बीण आकाशाकडे वळवणारा पहिला माणूस होता. असे करताना, त्याने वस्तुनिष्ठ पुरावा दिला की पृथ्वी हे विश्वाचे केंद्र नसून ते आणि इतर सर्व ग्रह सूर्याभोवती फिरतात. गॅलिलिओने काळजीपूर्वक नोट्स ठेवल्या आणि त्याने निरीक्षण केलेल्या सर्व गोष्टींची सुंदर रेखाचित्रे काढली. त्याच्या दुर्बिणीद्वारे त्याने पृथ्वीवर सर्वाना पाहण्यासाठी सुरुवात केली. लोकांनी आकाशगंगा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून, गॅलिलिओ देखील स्वतःला आणि विश्वातील त्यांचे स्थान पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत होता. हे खूप रोमांचक होते, परंतु काहींना ते खूप त्रासदायक होते. गॅलिलिओने प्राचीन काळापासून स्वीकारल्या गेलेल्या स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या सुसंवादी दृश्याला अस्वस्थ केले आहे. या पॉडकास्टमध्ये, आम्ही तुम्हाला गॅलिलिओ गॅलीलीच्या असाधारण जीवनाचा एक लेन्स देतो.

"If they had seen what we see, they would have judged as we judge." - Galileo Galilei
In every age there are courageous people who break with tradition to explore new ideas and challenge accepted truths. Galileo Galilei was just such a man-a genius-and the first to turn the telescope to the skies to map the heavens. In doing so, he offered objective evidence that the earth was not the fixed center of the universe but that it and all the other planets revolved around the sun. Galileo kept careful notes and made beautiful drawings of all that he observed. Through his telescope he brought the starts down to earth for everyone to see.
By changing the way people saw the galaxy, Galileo was also changing the way they saw themselves and their place in the universe. This was very exciting, but to some to some it was deeply disturbing. Galileo has upset the harmonious view of heaven and earth that had been accepted since ancient times. He had turned the world upside down.
In this amazing podcast, we give you a lens into the extraordinary life of Galileo Galilei.

"आम्ही जे पाहतो ते त्यांनी पाहिले असते, तर आम्ही जसा निष्कर्ष काढतो तसा त्यांनी निष्कर्ष काढला असता." - गॅलिलिओ गॅलीली
प्रत्येक युगात असे धैर्यवान लोक असतात जे परंपरेला तोडून नवीन कल्पना शोधतात आणि स्वीकारलेल्या सत्यांना आव्हान देतात. गॅलिलिओ गॅलीली हा असाच एक अलौकिक बुद्धिमत्ता-आणि आकाशाचा नकाशा तयार करण्यासाठी दुर्बीण आकाशाकडे वळवणारा पहिला माणूस होता. असे करताना, त्याने वस्तुनिष्ठ पुरावा दिला की पृथ्वी हे विश्वाचे केंद्र नसून ते आणि इतर सर्व ग्रह सूर्याभोवती फिरतात. गॅलिलिओने काळजीपूर्वक नोट्स ठेवल्या आणि त्याने निरीक्षण केलेल्या सर्व गोष्टींची सुंदर रेखाचित्रे काढली. त्याच्या दुर्बिणीद्वारे त्याने पृथ्वीवर सर्वाना पाहण्यासाठी सुरुवात केली. लोकांनी आकाशगंगा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून, गॅलिलिओ देखील स्वतःला आणि विश्वातील त्यांचे स्थान पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत होता. हे खूप रोमांचक होते, परंतु काहींना ते खूप त्रासदायक होते. गॅलिलिओने प्राचीन काळापासून स्वीकारल्या गेलेल्या स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या सुसंवादी दृश्याला अस्वस्थ केले आहे. 
या पॉडकास्टमध्ये, आम्ही तुम्हाला गॅलिलिओ गॅलीलीच्या असाधारण जीवनाचा एक लेन्स देतो.