Graham Bell - Story behind 'Hello'

Graham Bell - Story behind 'Hello'

Alexander Graham Bell was a Scottish-born scientist, inventor, engineer and innovator who is credited with patenting the first practical telephone. Bell's father, grandfather and brother had all been associated with work on elocution and speech and both his mother and wife were deaf, profoundly influencing Bell's life's work. His research on hearing and speech further led him to experiment with hearing devices which eventually culminated in Bell being awarded the first U. S. patent for the telephone in 1876. Bell considered his most famous invention an intrusion on his real work as a scientist and refused to have a telephone in his study. अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल हे स्कॉटिश वंशाचे शास्त्रज्ञ, शोधक, अभियंता आणि संशोधक होते ज्यांना पहिले व्यावहारिक टेलिफोन पेटंट करण्याचे श्रेय जाते. बेलचे वडील, आजोबा आणि भाऊ हे सर्व वक्तृत्व आणि भाषणाच्या कामाशी संबंधित होते आणि त्यांची आई आणि पत्नी दोघेही बहिरे होते, ज्याने बेलच्या जीवनावर खूप प्रभाव पाडला. श्रवण आणि बोलण्यावरील त्यांच्या संशोधनामुळे त्यांनी श्रवणयंत्रांवर प्रयोग करण्यास प्रवृत्त केले ज्याचा पराकाष्ठा बेल यांना 1876 मध्ये टेलिफोनचे पहिले यूएस पेटंट देण्यात आला. त्याच्या अभ्यासात एक टेलिफोन. बेलने त्याचा सर्वात प्रसिद्ध शोध हा एक वैज्ञानिक म्हणून त्याच्या वास्तविक कार्यावर घुसखोरी मानली आणि त्याच्या अभ्यासात टेलिफोन ठेवण्यास नकार दिला.

Alexander Graham Bell was a Scottish-born scientist, inventor, engineer and innovator who is credited with patenting the first practical telephone. 
Bell's father, grandfather and brother had all been associated with work on elocution and speech and both his mother and wife were deaf, profoundly influencing Bell's life's work. 
His research on hearing and speech further led him to experiment with hearing devices which eventually culminated in Bell being awarded the first U. S. patent for the telephone in 1876. Bell considered his most famous invention an intrusion on his real work as a scientist and refused to have a telephone in his study.

अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल हे स्कॉटिश वंशाचे शास्त्रज्ञ, शोधक, अभियंता आणि संशोधक होते ज्यांना पहिले व्यावहारिक टेलिफोन पेटंट करण्याचे श्रेय जाते.
बेलचे वडील, आजोबा आणि भाऊ हे सर्व वक्तृत्व आणि भाषणाच्या कामाशी संबंधित होते आणि त्यांची आई आणि पत्नी दोघेही बहिरे होते, ज्याने बेलच्या जीवनावर खूप प्रभाव पाडला.
श्रवण आणि बोलण्यावरील त्यांच्या संशोधनामुळे त्यांनी श्रवणयंत्रांवर प्रयोग करण्यास प्रवृत्त केले ज्याचा पराकाष्ठा बेल यांना 1876 मध्ये टेलिफोनचे पहिले यूएस पेटंट देण्यात आला. त्याच्या अभ्यासात एक टेलिफोन. बेलने त्याचा सर्वात प्रसिद्ध शोध हा एक वैज्ञानिक म्हणून त्याच्या वास्तविक कार्यावर घुसखोरी मानली आणि त्याच्या अभ्यासात टेलिफोन ठेवण्यास नकार दिला.