Johannes Gutenberg - the story behind printing

Johannes Gutenberg - the story behind printing

Johannes Gutenberg wasn't just an inventor. He was also a goldsmith, printer and publisher. One of the most puzzling lapses in accounts of the rise of the West following the decline of the Roman Empire is the casual way historians have dealt with Gutenberg's invention of printing. The cultural achievements that followed the fifteenth century, when the West moved from relative backwardness to remarkable, robust cultural achievement, would have been impossible without Gutenberg's gift and its subsequent widespread adoption across most of the world. In this podcast, we follow the radical cultural impact of the printing revolution from the eighth century to the Renaissance, addressing the viability of the new culture. Although this culture proved too fragile to endure, those who salvaged it managed to preserve elements of the Classical substance together with the Bible and all the writings of the Church Fathers. The cultural upsurge of the Renaissance (fourteenth to seventeenth centuries) resulted in part from Gutenberg's invention. This podcast aims to delineate how the cultural revolution was shaped by the invention of printing. This podcast provides insight into the history of the printed word, the roots of modern-day mass book production, and the promise of the electronic revolution. जोहान्स गुटेनबर्ग हे केवळ शोधक नव्हते. ते सोनार, मुद्रक आणि प्रकाशक देखील होते. रोमन साम्राज्याच्या अधःपतनानंतर पश्चिमेकडील उदयाच्या खात्यांमध्ये सर्वात गोंधळात टाकणारी त्रुटी म्हणजे गुटेनबर्गच्या मुद्रणाच्या शोधाचा इतिहासकारांनी ज्या पद्धतीने व्यवहार केला आहे. पंधराव्या शतकानंतरची सांस्कृतिक उपलब्धी, जेव्हा पश्चिमेने सापेक्ष मागासलेपणापासून उल्लेखनीय, मजबूत सांस्कृतिक उपलब्धीकडे नेले, ते गुटेनबर्गच्या भेटीशिवाय अशक्य होते. या पॉडकास्टमध्ये, आम्ही नवीन संस्कृतीच्या व्यवहार्यतेला संबोधित करून, आठव्या शतकापासून पुनर्जागरणापर्यंतच्या मुद्रण क्रांतीच्या मूलगामी सांस्कृतिक प्रभावाचे अनुसरण करतो. जरी ही संस्कृती टिकून राहण्यास खूपच नाजूक ठरली, तरीही ज्यांनी ती वाचवली त्यांनी बायबल आणि चर्च फादरच्या सर्व लिखाणांसह शास्त्रीय पदार्थांचे घटक जतन केले. पुनर्जागरण (चौदाव्या ते सतराव्या शतके) च्या सांस्कृतिक उठावाचा परिणाम गुटेनबर्गच्या शोधामुळे झाला. या पॉडकास्टचे उद्दिष्ट छपाईच्या शोधामुळे सांस्कृतिक क्रांती कशी घडली याचे वर्णन करणे आहे. हे पॉडकास्ट मुद्रित शब्दाचा इतिहास, आधुनिक काळातील पुस्तक निर्मितीची मुळे आणि इलेक्ट्रॉनिक क्रांतीचे वचन याविषयी अंतर्दृष्टी प्रदान करते.

Johannes Gutenberg wasn't just an inventor. He was also a goldsmith, printer and publisher.
One of the most puzzling lapses in accounts of the rise of the West following the decline of the Roman Empire is the casual way historians have dealt with Gutenberg's invention of printing. The cultural achievements that followed the fifteenth century, when the West moved from relative backwardness to remarkable, robust cultural achievement, would have been impossible without Gutenberg's gift and its subsequent widespread adoption across most of the world. In this podcast, we follow the radical cultural impact of the printing revolution from the eighth century to the Renaissance, addressing the viability of the new culture. Although this culture proved too fragile to endure, those who salvaged it managed to preserve elements of the Classical substance together with the Bible and all the writings of the Church Fathers. The cultural upsurge of the Renaissance (fourteenth to seventeenth centuries) resulted in part from Gutenberg's invention. This podcast aims to delineate how the cultural revolution was shaped by the invention of printing. This podcast provides insight into the history of the printed word, the roots of modern-day mass book production, and the promise of the electronic revolution.

जोहान्स गुटेनबर्ग हे केवळ शोधक नव्हते. ते सोनार, मुद्रक आणि प्रकाशक देखील होते.
रोमन साम्राज्याच्या अधःपतनानंतर पश्चिमेकडील उदयाच्या खात्यांमध्ये सर्वात गोंधळात टाकणारी त्रुटी म्हणजे गुटेनबर्गच्या मुद्रणाच्या शोधाचा इतिहासकारांनी ज्या पद्धतीने व्यवहार केला आहे. पंधराव्या शतकानंतरची सांस्कृतिक उपलब्धी, जेव्हा पश्चिमेने सापेक्ष मागासलेपणापासून उल्लेखनीय, मजबूत सांस्कृतिक उपलब्धीकडे नेले, ते गुटेनबर्गच्या भेटीशिवाय अशक्य होते. या पॉडकास्टमध्ये, आम्ही नवीन संस्कृतीच्या व्यवहार्यतेला संबोधित करून, आठव्या शतकापासून पुनर्जागरणापर्यंतच्या मुद्रण क्रांतीच्या मूलगामी सांस्कृतिक प्रभावाचे अनुसरण करतो. जरी ही संस्कृती टिकून राहण्यास खूपच नाजूक ठरली, तरीही ज्यांनी ती वाचवली त्यांनी बायबल आणि चर्च फादरच्या सर्व लिखाणांसह शास्त्रीय पदार्थांचे घटक जतन केले. पुनर्जागरण (चौदाव्या ते सतराव्या शतके) च्या सांस्कृतिक उठावाचा परिणाम गुटेनबर्गच्या शोधामुळे झाला. या पॉडकास्टचे उद्दिष्ट छपाईच्या शोधामुळे सांस्कृतिक क्रांती कशी घडली याचे वर्णन करणे आहे. हे पॉडकास्ट मुद्रित शब्दाचा इतिहास, आधुनिक काळातील पुस्तक निर्मितीची मुळे आणि इलेक्ट्रॉनिक क्रांतीचे वचन याविषयी अंतर्दृष्टी प्रदान करते.