Marie Curie

Marie Curie

In terms of practical accomplishments helping to better the lives of people today, Madame Marie Curie far exceeds the achievements of any other modern or scientific person. Anybody who is in a hospital that uses an X-Ray machine is using technology developed by Marie Curie. Any cancer patient who is undergoing radiation treatment to prolong life is using a procedure discovered by Marie Curie. Anybody who turns on a light bulb in their house is likely using power from a nuclear power plant based on discoveries made by Marie Curie. The list of discoveries made by Marie Curie goes on and on, not the least of which it was the discoveries of Marie Curie of nuclear fission that made the Atomic Bomb and other nuclear weapons possible. Marie Curie suffered from a form of discrimination experienced by almost all women of academic accomplishment. Her discoveries were not taken seriously or were often credited to some man in her background. The podcast spotlights her remarkable life, from her childhood in Poland, to her storybook Parisian marriage to fellow scientist Pierre Curie, to her tragic death from the very radium that brought her fame. आजच्या लोकांचे जीवन सुधारण्यात मदत करणार्‍या व्यावहारिक कामगिरीच्या बाबतीत, मॅडम मेरी क्युरी इतर कोणत्याही आधुनिक किंवा वैज्ञानिक व्यक्तीच्या कामगिरीपेक्षा जास्त आहेत. क्ष-किरण मशिन वापरणाऱ्या इस्पितळात असलेले कोणीही मेरी क्युरीने विकसित केलेले तंत्रज्ञान वापरत आहे. आयुष्य वाढवण्यासाठी रेडिएशन उपचार घेत असलेला कोणताही कर्करोग रुग्ण मेरी क्युरीने शोधलेली प्रक्रिया वापरत आहे. जो कोणी त्यांच्या घरात लाइट बल्ब चालू करतो तो कदाचित मेरी क्युरीने केलेल्या शोधांवर आधारित अणुऊर्जा प्रकल्पातील वीज वापरत असेल. मेरी क्युरीने लावलेल्या शोधांची यादी पुढे चालूच आहे, त्यापैकी कमीत कमी नसून मेरी क्युरीच्या अणुविखंडनाच्या शोधांमुळे अणुबॉम्ब आणि इतर अण्वस्त्रे शक्य झाली. मेरी क्युरीला शैक्षणिक कर्तृत्वाच्या जवळजवळ सर्व महिलांनी अनुभवलेल्या भेदभावाचा सामना करावा लागला. तिचे शोध गांभीर्याने घेतले गेले नाहीत किंवा अनेकदा तिच्या पार्श्वभूमीतील एखाद्या पुरुषाला श्रेय दिले गेले. हा पॉडकास्ट तिच्या पोलंडमधील बालपणापासून, तिचे सहकारी शास्त्रज्ञ पियरे क्युरी यांच्या पॅरिसियन लग्नापर्यंत, रेडियममधून तिच्या दुःखद मृत्यूपर्यंत, तिच्या उल्लेखनीय जीवनावर प्रकाश टाकते.

In terms of practical accomplishments helping to better the lives of people today, Madame Marie Curie far exceeds the achievements of any other modern or scientific person. Anybody who is in a hospital that uses an X-Ray machine is using technology developed by Marie Curie. Any cancer patient who is undergoing radiation treatment to prolong life is using a procedure discovered by Marie Curie. Anybody who turns on a light bulb in their house is likely using power from a nuclear power plant based on discoveries made by Marie Curie. The list of discoveries made by Marie Curie goes on and on, not the least of which it was the discoveries of Marie Curie of nuclear fission that made the Atomic Bomb and other nuclear weapons possible. Marie Curie suffered from a form of discrimination experienced by almost all women of academic accomplishment. Her discoveries were not taken seriously or were often credited to some man in her background. The podcast spotlights her remarkable life, from her childhood in Poland, to her storybook Parisian marriage to fellow scientist Pierre Curie, to her tragic death from the very radium that brought her fame.
आजच्या लोकांचे जीवन सुधारण्यात मदत करणार्‍या व्यावहारिक कामगिरीच्या बाबतीत, मॅडम मेरी क्युरी इतर कोणत्याही आधुनिक किंवा वैज्ञानिक व्यक्तीच्या कामगिरीपेक्षा जास्त आहेत. क्ष-किरण मशिन वापरणाऱ्या इस्पितळात असलेले कोणीही मेरी क्युरीने विकसित केलेले तंत्रज्ञान वापरत आहे. आयुष्य वाढवण्यासाठी रेडिएशन उपचार घेत असलेला कोणताही कर्करोग रुग्ण मेरी क्युरीने शोधलेली प्रक्रिया वापरत आहे. जो कोणी त्यांच्या घरात लाइट बल्ब चालू करतो तो कदाचित मेरी क्युरीने केलेल्या शोधांवर आधारित अणुऊर्जा प्रकल्पातील वीज वापरत असेल. मेरी क्युरीने लावलेल्या शोधांची यादी पुढे चालूच आहे, त्यापैकी कमीत कमी नसून मेरी क्युरीच्या अणुविखंडनाच्या शोधांमुळे अणुबॉम्ब आणि इतर अण्वस्त्रे शक्य झाली. मेरी क्युरीला शैक्षणिक कर्तृत्वाच्या जवळजवळ सर्व महिलांनी अनुभवलेल्या भेदभावाचा सामना करावा लागला. तिचे शोध गांभीर्याने घेतले गेले नाहीत किंवा अनेकदा तिच्या पार्श्वभूमीतील एखाद्या पुरुषाला श्रेय दिले गेले. हा पॉडकास्ट तिच्या पोलंडमधील बालपणापासून, तिचे सहकारी शास्त्रज्ञ पियरे क्युरी यांच्या पॅरिसियन लग्नापर्यंत, रेडियममधून तिच्या दुःखद मृत्यूपर्यंत, तिच्या उल्लेखनीय जीवनावर प्रकाश टाकते.