Sir C.V. Raman

Sir C.V. Raman

Sir C.V. Raman was one of the rare Indians who excelled in a field which was in his time unexplored – Physics. He deserved the honour that India gave him by proclaiming him as the Bharat Ratna. A true Indian at heart; he made his country proud by relentlessly pursuing a belief that he had – that light scatters and changes in wavelength when it traverses a transparent material. This phenomena earned the name of Raman scattering and the result of the Raman effect. The Raman effect led to further research in science. Raman spectroscopy was based on this phenomena and then the quantum photon spin. He carried out experiments on the diffraction of light by acoustic waves – named as the acousto-optic effect; spectroscopic behaviour of crystals; etc. His world revolved round science and he viewed the world from that perspective. Therefore; his life is an interesting one focused on Physics. This podcast is the life sketch of the most illustrious son of India who contributed immensely for the advancement of science in our country and the world. The podcast explores the account of the life of a village boy who through his self-determination and burning desire to discover his passion went on studying and experimenting on his own and rose to become the first Indian and even the first Asian Scientist to win a Nobel Prize and secured his place among the legendary scientists of the world who founded the very basics of modern science. सर सी.व्ही. रमण हे दुर्मिळ भारतीयांपैकी एक होते ज्यांनी भौतिकशास्त्र - त्यांच्या काळात अनपेक्षित असलेल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यांना भारतरत्न म्हणून घोषित करून भारताने दिलेल्या सन्मानाचे ते पात्र होते. मनापासून खरा भारतीय; प्रकाश विखुरतो आणि पारदर्शक सामग्रीतून मार्गक्रमण करतो तेव्हा तरंगलांबीमध्ये बदल होतो या विश्वासाचा अविरतपणे पाठपुरावा करून त्याने आपल्या देशाचा अभिमान निर्माण केला. या घटनेला रामन स्कॅटरिंग आणि रामन इफेक्टचा परिणाम म्हणून नाव मिळाले. रामन इफेक्टमुळे विज्ञानात आणखी संशोधन झाले. रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या घटनेवर आणि नंतर क्वांटम फोटॉन स्पिनवर आधारित होती. त्याने ध्वनिक लहरींद्वारे प्रकाशाच्या विवर्तनावर प्रयोग केले – ज्याला ध्वनि-ऑप्टिक प्रभाव असे नाव दिले; क्रिस्टल्सचे स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्तन; इ. त्याचे जग विज्ञानाभोवती फिरत होते आणि त्या दृष्टीकोनातून तो जगाकडे पाहत होता. म्हणून; त्याचे जीवन भौतिकशास्त्रावर केंद्रित एक मनोरंजक आहे. हे पॉडकास्ट भारताच्या सर्वात नामवंत सुपुत्राचे जीवन रेखाटन आहे ज्याने आपल्या देशात आणि जगात विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी मोठे योगदान दिले आहे. पॉडकास्ट एका खेड्यातील मुलाच्या जीवनाचे वर्णन करते ज्याने त्याच्या आत्मनिर्णयाने आणि त्याच्या उत्कटतेचा शोध घेण्याच्या तीव्र इच्छेने अभ्यास केला आणि स्वतःच प्रयोग केले आणि नोबेल जिंकणारा पहिला भारतीय आणि अगदी पहिला आशियाई शास्त्रज्ञ बनला. आधुनिक विज्ञानाच्या मूलभूत गोष्टींची स्थापना करणार्‍या जगातील दिग्गज शास्त्रज्ञांमध्ये पुरस्कार मिळवून त्यांचे स्थान सुरक्षित केले. Credits: Voice Acting- Amit Dharma

Sir C.V. Raman was one of the rare Indians who excelled in a field which was in his time unexplored – Physics. He deserved the honour that India gave him by proclaiming him as the Bharat Ratna. A true Indian at heart; he made his country proud by relentlessly pursuing a belief that he had – that light scatters and changes in wavelength when it traverses a transparent material. This phenomena earned the name of Raman scattering and the result of the Raman effect. The Raman effect led to further research in science. Raman spectroscopy was based on this phenomena and then the quantum photon spin. He carried out experiments on the diffraction of light by acoustic waves – named as the acousto-optic effect; spectroscopic behaviour of crystals; etc. His world revolved round science and he viewed the world from that perspective. Therefore; his life is an interesting one focused on Physics. This podcast is the life sketch of the most illustrious son of India who contributed immensely for the advancement of science in our country and the world. The podcast explores the account of the life of a village boy who through his self-determination and burning desire to discover his passion went on studying and experimenting on his own and rose to become the first Indian and even the first Asian Scientist to win a Nobel Prize and secured his place among the legendary scientists of the world who founded the very basics of modern science.

सर सी.व्ही. रमण हे दुर्मिळ भारतीयांपैकी एक होते ज्यांनी भौतिकशास्त्र - त्यांच्या काळात अनपेक्षित असलेल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यांना भारतरत्न म्हणून घोषित करून भारताने दिलेल्या सन्मानाचे ते पात्र होते. मनापासून खरा भारतीय; प्रकाश विखुरतो आणि पारदर्शक सामग्रीतून मार्गक्रमण करतो तेव्हा तरंगलांबीमध्ये बदल होतो या विश्वासाचा अविरतपणे पाठपुरावा करून त्याने आपल्या देशाचा अभिमान निर्माण केला. या घटनेला रामन स्कॅटरिंग आणि रामन इफेक्टचा परिणाम म्हणून नाव मिळाले. रामन इफेक्टमुळे विज्ञानात आणखी संशोधन झाले. रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या घटनेवर आणि नंतर क्वांटम फोटॉन स्पिनवर आधारित होती. त्याने ध्वनिक लहरींद्वारे प्रकाशाच्या विवर्तनावर प्रयोग केले – ज्याला ध्वनि-ऑप्टिक प्रभाव असे नाव दिले; क्रिस्टल्सचे स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्तन; इ. त्याचे जग विज्ञानाभोवती फिरत होते आणि त्या दृष्टीकोनातून तो जगाकडे पाहत होता. म्हणून; त्याचे जीवन भौतिकशास्त्रावर केंद्रित एक मनोरंजक आहे. हे पॉडकास्ट भारताच्या सर्वात नामवंत सुपुत्राचे जीवन रेखाटन आहे ज्याने आपल्या देशात आणि जगात विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी मोठे योगदान दिले आहे. पॉडकास्ट एका खेड्यातील मुलाच्या जीवनाचे वर्णन करते ज्याने त्याच्या आत्मनिर्णयाने आणि त्याच्या उत्कटतेचा शोध घेण्याच्या तीव्र इच्छेने अभ्यास केला आणि स्वतःच प्रयोग केले आणि नोबेल जिंकणारा पहिला भारतीय आणि अगदी पहिला आशियाई शास्त्रज्ञ बनला. आधुनिक विज्ञानाच्या मूलभूत गोष्टींची स्थापना करणार्‍या जगातील दिग्गज शास्त्रज्ञांमध्ये पुरस्कार मिळवून त्यांचे स्थान सुरक्षित केले.

Credits: 

Voice Acting- Amit Dharma