Vikram Sarabhai - Father of Indian Space Programme

Vikram Sarabhai - Father of Indian Space Programme

Vikram Sarabhai, the renaissance man of Indian science, visualized the impossible and often made it happen. Founder of India's space programme, Vikram dreamed of communication satellites that would educate people at a time when even a modest rocket programme seemed daring; of huge agricultural complexes serviced by atomic power and desalinated sea water. He envisioned research technology that would free Indian industry from foreign dependence, and of a world-class management college that would train managers for the public sector. Born into an immensely wealthy and politically conscious business family, Vikram had an early understanding of the power of money and the problems of a newly independent nation, to which he married a deep love for physics. Between 1947 and 1971, he built a thriving pharmaceutical business, conducted research into cosmic rays, set up India's first textile research cooperative, ATIRA, the first market research organization, ORG, the Indian Institute of Management in Ahmedabad and the dance academy Darpana. He also headed the Atomic Energy Commission and laid the foundations for the world's first entirely peaceful space programme. विक्रम साराभाई, भारतीय विज्ञानातील नवजागरण पुरुष, यांनी अशक्य गोष्टीची कल्पना केली आणि अनेकदा ती घडवून आणली. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे संस्थापक, विक्रम यांनी दळणवळण उपग्रहांचे स्वप्न पाहिले जे लोकांना शिक्षित करतील अशा वेळी जेव्हा अगदी माफक रॉकेट कार्यक्रम देखील धाडसी वाटत होता; अणुऊर्जा आणि क्षारयुक्त समुद्राच्या पाण्याने सर्व्हिस केलेले प्रचंड कृषी संकुल. त्यांनी संशोधन तंत्रज्ञानाची कल्पना केली जी भारतीय उद्योगाला परकीय अवलंबित्वापासून मुक्त करेल आणि सार्वजनिक क्षेत्रासाठी व्यवस्थापकांना प्रशिक्षण देणारे जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापन महाविद्यालय असेल. अत्यंत श्रीमंत आणि राजकीयदृष्ट्या जागरूक व्यावसायिक कुटुंबात जन्मलेल्या विक्रमला नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्राच्या समस्यांची समज होती, ज्याच्याशी त्याने भौतिकशास्त्रावर असलेल्या प्रेमाने तोडगे काढले. 1947 आणि 1971 च्या दरम्यान, त्यांनी एक भरभराटीने वाढणारी फार्मास्युटिकल कंपनी तयार केला, वैश्विक किरणांवर संशोधन केले, भारतातील पहिली वस्त्र संशोधन सहकारी, ATIRA, पहिली बाजार संशोधन संस्था, ORG, अहमदाबादमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि डान्स अकादमी दर्पण स्थापन केली. त्यांनी अणुऊर्जा आयोगाचेही नेतृत्व केले आणि जगातील पहिल्या संपूर्ण शांततापूर्ण अवकाश कार्यक्रमाची पायाभरणी केली.

Vikram Sarabhai, the renaissance man of Indian science, visualized the impossible and often made it happen. Founder of India's space programme, Vikram dreamed of communication satellites that would educate people at a time when even a modest rocket programme seemed daring; of huge agricultural complexes serviced by atomic power and desalinated sea water. He envisioned research technology that would free Indian industry from foreign dependence, and of a world-class management college that would train managers for the public sector. Born into an immensely wealthy and politically conscious business family, Vikram had an early understanding of the power of money and the problems of a newly independent nation, to which he married a deep love for physics. Between 1947 and 1971, he built a thriving pharmaceutical business, conducted research into cosmic rays, set up India's first textile research cooperative, ATIRA, the first market research organization, ORG, the Indian Institute of Management in Ahmedabad and the dance academy Darpana. He also headed the Atomic Energy Commission and laid the foundations for the world's first entirely peaceful space programme. 
विक्रम साराभाई, भारतीय विज्ञानातील नवजागरण पुरुष, यांनी अशक्य गोष्टीची कल्पना केली आणि अनेकदा ती घडवून आणली. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे संस्थापक, विक्रम यांनी दळणवळण उपग्रहांचे स्वप्न पाहिले जे लोकांना शिक्षित करतील अशा वेळी जेव्हा अगदी माफक रॉकेट कार्यक्रम देखील धाडसी वाटत होता; अणुऊर्जा आणि क्षारयुक्त समुद्राच्या पाण्याने सर्व्हिस केलेले प्रचंड कृषी संकुल. त्यांनी संशोधन तंत्रज्ञानाची कल्पना केली जी भारतीय उद्योगाला परकीय अवलंबित्वापासून मुक्त करेल आणि सार्वजनिक क्षेत्रासाठी व्यवस्थापकांना प्रशिक्षण देणारे जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापन महाविद्यालय असेल. 
अत्यंत श्रीमंत आणि राजकीयदृष्ट्या जागरूक व्यावसायिक कुटुंबात जन्मलेल्या विक्रमला नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्राच्या समस्यांची समज होती, ज्याच्याशी त्याने भौतिकशास्त्रावर असलेल्या प्रेमाने तोडगे काढले. 1947 आणि 1971 च्या दरम्यान, त्यांनी एक भरभराटीने वाढणारी फार्मास्युटिकल कंपनी तयार केला, वैश्विक किरणांवर संशोधन केले, भारतातील पहिली वस्त्र संशोधन सहकारी, ATIRA, पहिली बाजार संशोधन संस्था, ORG, अहमदाबादमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि डान्स अकादमी दर्पण स्थापन केली.
त्यांनी अणुऊर्जा आयोगाचेही नेतृत्व केले आणि जगातील पहिल्या संपूर्ण शांततापूर्ण अवकाश कार्यक्रमाची पायाभरणी केली.